Destination

MAGAZINE

Male i izuzetno atraktivne turističke destinacije, poput Crne Gore, nailaze na ozbiljan poslovni problem. Učesnici su na vodećim svjetskim emitivnim tržištima, od njih dugoročno i zavise,  promotivni budžet nije dovoljan ni za potrebe regionalnog tržišta, a za oglašavanje uopšte nemaju sredstava.

Taj zatvoreni krug - ne komuniciramo jer nemamo resurse, nemamo resurse jer su nam kapaciteti mali - minijaturne destinacije mogu rješavati jedino kreativnim komunikacijama i fokusiranjem na korišćenje limitiranog broja komunikacionih kanala.

 

Problem se usložnjava jer u turizmu ne postoji test-drive  - kupac kupuje ljetovanje gotovo isključivo na bazi mentalnih slika i simboličkih očekivanja kreiranih promocijom. Sa stanovišta kupca promocija je produkt!

 

Brand name Montenegro, koliko visoko kotirano na regionalnom i istočno-evropskom turističkom tržištu, toliko je slabo poznato i prisutno na tržištima Njemačke, Engleske, Francuske i Skandinavije.

 

Svjesni navedenih činjenica, rješenje za probleme upoznavanja sa destinacijom, razvoja dopadljivosti i preferencija, ponudili smo Nacionalnoj turističkoj organizaciji Crne Gore u formi  kreiranja destinacijskog magazina pod nazivom Wild Beauty Destination Magazine.

 

Full kolor magazin na 84 stranice, na engleskom, njemačkom, francuskom, talijanskom i ruskom  jeziku. Po formi magazin, po sadržaju vodič za posjetioce, Magazin sadrži minijaturne reportaže, prikaze, vodiče kroz gradove i osnovnu bazu podataka, sa usmjeravanjem na odgovarajuće veb sajtove.

 

Priče koje priča ovaj magazin bazirane su na faktima, ali umjesto da opisuju destinaciju one inspirišu imaginaciju. Reportaže pisane perom vrhunskih novinara, raspaljuju maštu i kreiraju želju za posjetu destinaciji.

 

Magazin ima dva ciljna tržišta - u inostranstvu on je B2B (bitubi) magazin, usmjeren profesionalnoj publici - turoperatorima, turističkim agentima, predstavnicima medija i distribuira se na najvećim turističkim sajmovima u Londonu, Berlinu, Parizu, Milanu i Moskvi i direct mailingom. U Crnoj Gori on je B2C (bitusi) magazin, namijenjen inostranom gostu u hotelima visoke kategorije.

 

Informisanje, formiranje naklonosti i preferencija i uspostavljanje emocionalne konekcije sa destinacijom -  strateški  su zadaci magazina Wild Beauty Destination Magazine.

 

Bay of Boka, Perast Islands
WBDM Contents
WBDM Bay of Boka

© 2020. by AMC Communications

Be a SociaLight and  Follow Us:

  • Facebook Social Icon
  • Vimeo Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • LinkedIn Social Icon