Obala Crne Gore

PANORAMSKA MAPA

Jer svi vole panoramske poglede

Pored postera Ribe Jadrana, Panoramska mapa obale Crne Gore je naš najtraženiji produkt na najširem tržištu. Zanimljiv mladima i starima, majkama, djeci, babama, turističkim radnicima, poslovnim ljudima...

Najteži zadatak u izradi mape bio je pronaći vrhunskog profesionaca koji ima dovoljno iskustva i znanja da realistično na nerealističan način prikaže crnogorsku obalu. Jer, ovakve vrste mapa ne mogu da nastanu pretvaranjem fotografija u grafiku, već traže svjesne deformaciju i bitne promjene ugla na istom prikazu kako bi se prikazalo i ono što se ne može vidjeti iz date tačke posmatranja.

Dovoljan je jedan pogled na našu mapu, na Boku kotorsku naprimjer i potpuno je jasno da se iz datog ugla iz kojeg se posmatra obala nemoguće vidjeti Kotorsko-risanski zaliv jer je sakriven planinom Vrmac.

Partnera smo pronašli u Austriji, u Insbruku, čovjeka koji je napravio panoramske mape regiona, nacionalnih parkova i turističkih centara na svim kontinentima. Bez ijednog dolaska u Crnu Goru, za samo tri mjeseca, on je naslikao našu obalu na najljepši mogući način. Naravno, u Insbruk smo nosili sate i sate helikopterskih snimaka obale, stotine fotografija, auto-mape i geografske mape kako bi autor stekao realan i detaljan uvid u crnogorsku obalu. Nakon naše 3-4 revizije naslikanog, slika crnogorske obale je bila gotova.

Na kraju je uslijedio gotovo najosjetljiviji dio - selekcija naziva i toponima i njihovo unošenje na sliku obale.

 

Mapa sa lejerima 80x30cm red.jpg